Stichting IIC

De Stichting Internationale Informatie en Communicatie

 

 

gevestigd te:

Koninginnegracht 90, 2514AK, te 's Gravenhage

e-mail adres: iricvandoorn@planet.nl 

telefoon: 070-3061522

 

Bestuurssamenstelling:

drs Iric A. van Doorn, voorzitter

drs Rein J.C. Kielstra,

 

Fiscaal nummer:

8026.30.078

De Stichting heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. 

 

Doelstelling van de Stichting

De  Stichting heeft ten doel het bevorderenvan wederzijds inzicht en begrip tussen de burgers van landen en landengroepen met verschillende maatschappelijke, politieke en culturele systemen.

De Stichting is opgericht op 17 februari, 1982 en richtte zich aanvankelijk tot Oost-Europa.

Na de val van de Sovjet Unie verruimde het aandachtsgebied van de Stichting zich naar Oost Europa, het Midden-Oosten en  de Palestijns-Israelische problematiek.

 

Beleid

De middelen van de Stichting zijn zeer bescheiden en de Stichting heeft nooit fondsen bij derden trachten te werven. Het beheer van het eigen vermogen en het eigen vermogen zelf zijn de bron waaruit de Stichting financiele ondersteuning geeft aan projecten doe passen binnen de doelstellingen van de Stichting. De Stichting steunt alleen projectmatige activiteiten en bij voorkeur projecten zoals promotie onderzoeken, het maken van films of het opzetten van een organisatie die zelf activiteiten beoogt die vallen binnen de doelstelling van de Stichting. 

 

Activiteiten: enkele voorbeelden van activiteiten die recent door het IIC zijn gesteund:

  • Oprichting van de Stichting "Rights Forum"
  • Oprichting van Stichting "Palestine Link"
  • De film "De Omslag" van Jacqueline de Bruijn
  • Een film als onderdeel van een studie antropologie over het Javaanse dorp Depok en het nog steeds levende VOC verleden
  • Project bijdrage aan "Music in me"; muziekinstrumenten voor een Palestijns muziek project op de West Bank. 
  • Promotie onderzoeksproject naar de positie van de Bosjesmannen cultuur in relatie tot het wild-park toerisme.
  • meerdere bijdragen aan master-studie projecten
  • bijdrage aan de film "Waiting for giraffes", of : hoe houd je een dierentuin in Qalqilia, Westbank, in stand. Metafoor voor het leven op deWestbank.
  • de documentaire film "Ik ben niet bang voor de soldaten" binnen de serie "Mensjesrechten".
  • Een PhD onderwerp "Oorzaken voor de Perzische Golf oorlogen" te Cambridge

  

Beloningsbeleid van de Stichting

De Stichting kent geen beloning voor werkzaamheden van bestuursleden of ondersteuners. Eventuele directe kosten kunnen worden vergoed.