Overzicht van baten en lasten en balansen

Stichting Internationale Informatie en Communicatie- Financiele Informatie

Balans Stichting IIC

                                              2013          2014          2015                   

 

Activa

kas, liquiditeiten              8.550         6.859        8.867

Debiteuren                              ---             ---                   ---                ---

Effecten                      152.089     176.269    194.210

Totale activ                160.639     183.128    203.077

Passiva

Vermogen per 1/1       157.625    160.639     183.128

Mutaties                           3.014      22.489      19.949

Voorzieningen                  ---               ---            ---          

Crediteuren                ---            ---         ---   

Totale passiva               160.639    183.128    203.077 

 

Baten en Lasten

Baten                                 2.003           865      24.058

Bankkosten                            348           557        1.549

Donaties/subsidies            12.500        2.000      20.500

Overige kosten                    2,500              0              0

Lasten                               15.348       2.557      22.049

Exploitatie resultaat         -13.345      -1.692       2.008